Extern contact

EEN VEILIGE BUURT!
Wanneer u in de buurt een situatie aantreft die u niet vertrouwt, kunt u verschillende dingen doen.

Levensbedreigende en spoedeisende zaken
Bel onmiddellijk 1-1-2. Geef zo nauwkeurig mogelijk door wat u ziet of heeft gezien.

Niet-spoedeisende zaken.
Bel naar 0900-8844 als direct optreden van de politie niet noodzakelijk is. U krijgt iemand van een call centrum aan de lijn, die u met het dichtstbijzijnde politiebureau verbindt. Vraag naar de wijkagent en geef aan dat het met buurtpreventie te maken heeft.

Doven en slechthorenden.  Als elke seconde telt.

Spoedeisende zaken.                                              0800-8112
Levensbedreigende situaties. Heterdaad meldingen van misdrijven.

Doven en slechthorende. Geen spoed, wel politie nodig.

Niet spoedeisende zaken.                                        0900-1822
Vragen en problemen.

Wat geeft u in alle gevallen door?

  • plaats, datum en tijdstip
  • signalement van eventuele daders
  • kenmerken van de auto: kenteken, merk, type, kleur

Denk niet, een ander belt de politie wel, want die ander denkt er waarschijnlijk net zo over.

Meld misdaad anoniem:  0800-7000

Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook!

EEN LEEFBARE BUURT!
Hierbij moet u denken aan algemene veiligheid, aan verkeersveiligheid, groenvoorzieningen en voorzieningen voor kinderen en jongeren in onze buurt. .

Wat kunt u doen?

  • Bel 010-5061777 (meldpunt gemeente) bij kapotte straatverlichting, losliggende stoeptegels, zwerfvuil e.d. 
  • Samen met buurtgenoten en het coördinatieteam ideeën aandragen en/of uitwerken die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

Wat doet het coördinatieteam?
Als bepaalde problemen in de buurt vaak voorkomen, kan het coördinatieteam bij gemeente en politie om structurele maatregelen vragen.

Het is daarom van belang dat het coördinatieteam weet wat er speelt!
Informeer daarom het buurtpreventieteam over belangrijke zaken als inbraak, diefstal, vernieling of andere vormen van overlast.

Inbraakpreventie
De gevolgen van een woninginbraak kunnen zeer ingrijpend zijn. Materiele schade is herstelbaar, psychische schade niet altijd. Er zijn veel manieren om uw huis tegen braak te beveiligen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de site van Politie keurmerk veilig wonen.