Over ons

Aanleiding: 
Ieder wil graag in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen.
Om aan deze wens te kunnen voldoen is op 31 augustus 2007 buurtpreventie
Rhoon-Noord van start gegaan.

Geschiedenis ontstaan buurtpreventie:
In de zomer van 2006 was de jeugd na sluiting van een jeugdsocieteit zoekende. Uit frustratie en verveling ging men op slooptocht. Rhoon-noord wordt door een metrolijn met station doorkruist. De ruiten en tourniquets moesten het dagelijks ontgelden. Grondcontainers (papier en kleding.) gingen meerdere keren in vlammen op. Auto’s werden beschadigd en (tuin)eigendommen werden gestolen of vernield. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de bewoners van de Anthony van Hobokenstraat, waar ook de toenmalige burgemeester aanwezig was, werd hij aangesproken dat het woongenot naar een bedenkelijk niveau was gezakt. De bewoners werden op het gemeentehuis uitgenodigd en konden hun verhaal doen bij de politici. Vanuit de politiek (ChristenUnie – SGP) Werd geopperd dat er in Ridderkerk-Bolnes buurtpreventie was en dat het daar een dalende tendens liet zien qua hangjeugd, overlast en vernielingen. Die voorzitter werd uitgenodigd en deed zijn verhaal aan de bewoners. Wijkbewoner Hans Huijgen was bereid de kar te gaan trekken en ging de wijk in om mensen te polsen. Sjaak Ketting hoorde het verhaal van Hans aan en zei volmondig:”Ik ben jou man.” In korte tijd hadden vijfentwintig mensen zich aangemeld en de buurtpreventie was een feit.

Doelstelling:
De buurtpreventie heeft als doel de sociale cohesie, saamhorigheid en  veiligheid
in de wijk terug te krijgen.

Wat betekent de buurtpreventie in de praktijk:

 • Bewoners, gemeente, politie en jongerenwerk slaan handen ineen.
 • Bewoners worden betrokken bij leefbaarheid en veiligheid in eigen wijk.
 • Er ontstaat meer sociale betrokkenheid.
 • Problemen worden gezamenlijk aangepakt.
 • Er wordt gezocht naar structurele oplossingen.

Nu na 10 jaar kunnen we de balans opmaken:

 • Overlast, hangjongeren, vandalisme en politiemeldingen zijn met meer dan 90% teruggebracht.
 • Ongeveer dertig leden hebben de cursus reanimatie AED voltooid.
 • 17 leden zijn aangesteld als verkeersregelaar.
 • Vier leden zijn gecertificeerd aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
 • Meerdere gezinnen zijn via de buurtpreventie in een hulpverleningstraject gekomen.
 • Iedere dinsdag komen cliënten van Profilazorg met begeleider een dagdeel het zwerfvuil in de wijk opruimen.
 • Na een wens van de buurtpreventie is er een wijkinformatiekast onthuld.
 • Zeer goede samenwerking met de drie woningcorporaties die huizen in Rhoon-noord verhuren.
 • Enkele medewerkers van het Ministerie van veiligheid (zonder Ivo Opstelten) zijn op werkbezoek geweest bij de buurtpreventie.
 • Meerdere keren is het buurtpreventieteam live op de locale en regionale zenders geweest.
 • Ook heeft het team meerdere uitnodigingen gehad om hun verhaal over buurtpreventie Albrandswaard te vertellen, met als resultaat dat er andere projecten gestart zijn.
 • Rhoon-noord in 2006/2007 in de diverse media afgeschilderd als verpauperde, asociale en afvalputje van Albrandswaard tot nu een voorbeeldwijk.
 • Aantal leden gegroeid naar +/- 45.
 • Tweede kamerlid Peter Oskam (CDA) op werkbezoek. (maart 2014)
 • Commissaris van de Koning, Jaap Smit, is onaangekondigd op bezoek geweest in maart 2014
 • In maart 2014 is de jaarlijkse opschoondag weer georganiseerd.
 • De wijk is weer op kleur gebracht door het planten van narcissenbollen (april 2014).
 • Een aantal studenten van de VU, Hogeschool en politieacdemie hebben een stageplek aangeboden gekregen bij de buurtpreventie.

De incidenten die we meemaken in de wijk zijn te vinden op de website. Ook foto’s van de belevenissen zijn te vinden op de fotopagina. De buurtpreventie heeft ook een rampenoefening tijdens een kerkdienst georganiseerd en op video gezet.
Deze video kunt u bekijken op de videopagina.  
Zo blijft buurtpreventie actief en wordt het leefgenot en de veiligheid verhoogd.