Buurtpreventie Albrandswaard.

Aanleiding: 
In een veilige en leefbare omgeving wonen is zeer belangrijk en
dat wil iedereen. Dit was in de periode 2006 – 2007 in
Rhoon-Noord niet meer het geval, het woongenot was
in die periode naar een zorgelijk laag niveau gezakt.
Buurtpreventie Albrandswaard, afdeling Rhoon-Noord is
daarom met een aantal bewoners uit de wijk Rhoon-Noord 
op 31 augustus 2007 van start gegaan om de veiligheid en leefbaarheid i.s.m. de politiek 
te herstellen. Meer over het ontstaan van Buurtpreventie Albrandswaard kunt u lezen
op de pagina 
Geschiedenis Buurtpreventie

Doelstelling:
Buurtpreventie Albrandswaard heeft als doel de sociale cohesie, samenhorigheid en  veiligheid in de wijk te bevorderen en te waarborgen.

Wat betekent de buurtpreventie in de praktijk:

 • Bewoners, gemeente, politie en jongerenwerk slaan handen ineen.
 • Bewoners worden betrokken bij leefbaarheid en veiligheid in eigen wijk.
 • Er ontstaat meer sociale betrokkenheid.
 • Problemen worden gezamenlijk aangepakt.
 • Er wordt gezocht naar structurele oplossingen.

Nu na 10 jaar kunnen we de balans opmaken:

 • Overlast, hangjongeren, vandalisme en politiemeldingen zijn met meer dan 90% teruggebracht.
 • Ongeveer dertig leden hebben de cursus reanimatie AED voltooid.
 • 17 leden zijn aangesteld als verkeersregelaar.
 • Vier leden zijn gecertificeerd aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
 • Meerdere gezinnen zijn via de buurtpreventie in een hulpverleningstraject gekomen.
 • Iedere dinsdag komen cliënten van Profilazorg met begeleider een dagdeel het zwerfvuil in de wijk opruimen.
 • Na een wens van de buurtpreventie is er een wijkinformatiekast onthuld.
 • Zeer goede samenwerking met de drie woningcorporaties die huizen in Rhoon-noord verhuren.
 • Enkele medewerkers van het Ministerie van veiligheid (zonder Ivo Opstelten) zijn op werkbezoek geweest bij de buurtpreventie.
 • Meerdere keren is het buurtpreventieteam live op de locale en regionale zenders geweest.
 • Ook heeft het team meerdere uitnodigingen gehad om hun verhaal over buurtpreventie Albrandswaard te vertellen, met als resultaat dat er andere projecten gestart zijn.
 • Rhoon-noord in 2006/2007 in de diverse media afgeschilderd als verpauperde, asociale en afvalputje van Albrandswaard tot nu een voorbeeldwijk.
 • Aantal leden gegroeid naar +/- 45.
 • Tweede kamerlid Peter Oskam (CDA) op werkbezoek. (maart 2014)
 • Commissaris van de Koning, Jaap Smit, is onaangekondigd op bezoek geweest in
  maart 2014
 • In maart 2014 is de jaarlijkse opschoondag weer georganiseerd.
 • De wijk is weer op kleur gebracht door het planten van narcissenbollen (april 2014).
 • Een aantal studenten van de VU, Hogeschool en politieacdemie hebben een stageplek aangeboden gekregen bij de buurtpreventie.

De incidenten die we meemaken in de wijk zijn te vinden op de website.
Ook foto’s van de belevenissen zijn te vinden op de fotopagina.
De buurtpreventie heeft ook een rampenoefening tijdens een kerkdienst georganiseerd en op video gezet. Deze video kunt u bekijken op de videopagina.  
Zo blijft buurtpreventie actief en wordt het leefgenot en de veiligheid verhoogd.