Wat doen wij

Zoals bij Over ons reeds is aangegeven, Buurtpreventie heeft als doel de veiligheid in de wijk te herstellen en te waarborgen maar ook om de sociale cohesie, samenhorigheid in de wijk te bevorderen.

Deze doelstellingen vertalen zich in drie activiteiten:

1. Veiligheid
De primaire taak van Buurtpreventie Albrandswaard is om de veiligheid in de wijk
Rhoon-Noord en in het winkelcentrum van Rhoon te bevorderen.

Dit doen we door :

 • het  surveilleren met andere leden van ons buurtpreventieteam (minimaal twee leden). Wij  zijn de ogen en oren in de wijk, door rondes te lopen of te rijden kunnen wij een bijdrage leveren om de veiligheid in de wijk Rhoon-Noord en in het winkelcentrum van Rhoon te verhogen.
 • Bij spoed of heterdaad bellen wij 112 (iedere seconde telt) het gaat dan om spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties, bij het signaleren van een verdachte situatie of als wij getuige zijn van een misdrijf. Bij niet-spoedeisende situaties bellen wij 0900-8844.
 • Buurtpreventie noteert gebreken in de openbare ruimte en maakt per constatering een melding met de BuitenBeter App naar de gemeente Albrandswaard. Spoedmeldingen met name buiten kantoortijd worden direct telefonisch aan de piketdienst van de gemeente Albrandswaard gemeld.
 • Wij benaderen buurtgenoten bijvoorbeeld bij het constateren van een inbraakgevoelige situatie (raam/deur open, sleutel in de voordeur, vuilniscontainer/ladder naast/onder schutting/raam, fiets niet op slot, etc.).
 • Tijdens onze rondes maken wij een sociaal praatje met onze buurtgenoten en informeren hen over wat wij als buurpreventie doen en over eventuele bijzonderheden die wij in de wijk hebben geconstateerd.

Voor meldingen en klachten in de woon- en leefomgeving aan de Gemeente Albrandswaard gebruiken wij de BuitenBeter App.

Voorbeelden van zaken die wij melden zijn:

 • Defecten in straten zoals, losse en ontbrekende stoeptegels, gat in de weg, 
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken, 
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • dichtbegroeide bosschages (uitzicht)
 • Door slechte weersituaties: afgewaaide takken, omgewaaide bomen, gladde wegen.  
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • Niet afgesloten auto’s, niet op slot staande fietsen en motorfietsen
 • onveilige en gevaarlijke verkeerssituatie’s
 • achterstallig onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Wat doen wij niet !
Onze buurtpreventieteams handhaven niet!
Want onze buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers.
Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden
als iedere andere burger in Nederland.

Wat doen wij wel!
Wij signaleren en geven onveilige of verdachte situaties door 
aan de autoriteiten zodat zij kunnen handhaven!
Zie ook “Incident of klacht melden” bij 
de Hulpdiensten en/of gemeente Albrandswaard.

2. Het verkeer regelen bij evenementen
Buurtpreventie ondersteunt onder leiding van de politie ook diverse evenementen in
Albrandswaard waar evenementenverkeersregelaars vereist zijn om een evenement veilig
en succesvol te laten verlopen.

Wij ondersteunen o.a. de volgende evenementen:

 • de lenteloop in Albrandswaard.
 • de koningsnacht en de koningsdag in Albrandswaard
 • de avondvierdaagse in Albrandswaard.
 • de kerstbomenoptocht in Rhoon-Noord.
 • de kerstbomenverbranding in Rhoon
 • de griendentocht 
 • de muziek optocht in Rhoon

3. Sociale Activiteiten 
Naast het signaleren van onveilige of verdachte situaties en het verkeer regelen bij evenementen houden wij ons ook bezig met activiteiten om de sociale cohesie in onze wijk Rhoon-Noord te bevorderen maar ook geven wij ondersteuning indien nodig aan evenementen  in Albrandswaard.

Wij organiseren of ondersteunen jaarlijks de volgende activiteiten:

 • de opschoonmiddag in maart en oktober met de kinderen van de Obs de Overkant.
 • de opschoondag in maart met de leden van buurtpreventie en bewoners uit
  Rhoon-Noord
 • het opleuken van de wijk Rhoon-Noord met het poten van viooltjes, geraniums in plantenbakken en plantenpiramides.
 • het monitoren van de groenvoorziening in de openbare ruimte, klachten van de bewoners melden wij via de BuitenBeter App aan de gemeente Albrandswaard.
 • De week van de eenzaamheid met een High Tea voor de ouderen in de Klepperwei 
  en in het Wooncentrum in het Ghijseland en met een diner voor ouderen bij Abel.
 • de kerstbomenoptocht in Rhoon-Noord