AED

Ook Buurtpreventie Albrandswaard is in het bezit van een AED !

Een AED is een gebruiksvriendelijk apparaat dat omstanders    kunnen   gebruiken als iemand, bijvoorbeeld op straat, een    hartstilstand krijgt. Door inzet van een AED neemt de  overlevingskans van het slachtoffer toe. Snelle reanimatie is van  levensbelang tijdens de eerste zes minuten van een hartstilstand.  Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken.

Buurtpreventie Albrandswaard zet de AED apparatuur in tijdens  het maken van rondes door de wijk en bij het verkeerregelen bij evenementen in Albrandswaard.