Foto’s

Foto’s van buurtpreventie en foto’s van evenementen waar buurtpreventie ondersteuning heeft gegeven zijn ook op de website van Aad Perspectief  en op de website van FotoSJORS
te vinden.