Buurtpreventie Albrandswaard

Aanleiding:
In een veilige en leefbare omgeving wonen is zeer belangrijk en
dat wil iedereen. Dit was in de periode 2006 – 2007 in
Rhoon-Noord niet meer het geval, het woongenot was
in die periode naar een zorgelijk laag niveau gezakt.
Buurtpreventie Albrandswaard, afdeling Rhoon-Noord is
daarom met een aantal bewoners uit de wijk Rhoon-Noord
op 31 augustus 2007 van start gegaan om de veiligheid en leefbaarheid i.s.m. de politiek
te herstellen. Meer over het ontstaan van Buurtpreventie Albrandswaard kunt u lezen
op de pagina 
Geschiedenis Buurtpreventie

Doelstelling:
Buurtpreventie Albrandswaard heeft als doel de sociale cohesie, samenhorigheid en  veiligheid in de wijk te bevorderen en te waarborgen.

Wat betekent de buurtpreventie in de praktijk:

 • Bewoners, gemeente, politie en jongerenwerk slaan handen ineen.
 • Bewoners worden betrokken bij leefbaarheid en veiligheid in eigen wijk.
 • Er ontstaat meer sociale betrokkenheid.
 • Problemen worden gezamenlijk aangepakt.
 • Er wordt gezocht naar structurele oplossingen.

Nu na 11 jaar kunnen we de balans opmaken:

 • Overlast, hangjongeren, vandalisme en politiemeldingen zijn met meer dan 90% teruggebracht.
 • Ongeveer dertig leden hebben de cursus reanimatie AED voltooid.
 • 17 leden zijn aangesteld als verkeersregelaar.
 • Vier leden zijn gecertificeerd aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
 • Meerdere gezinnen zijn via de buurtpreventie in een hulpverleningstraject gekomen.
 • Iedere dinsdag komen cliënten van Profilazorg met begeleider een dagdeel het zwerfvuil in de wijk opruimen.
 • Na een wens van de buurtpreventie is er een wijkinformatiekast onthuld.
 • Zeer goede samenwerking met de drie woningcorporaties die huizen in Rhoon-noord verhuren.
 • Enkele medewerkers van het Ministerie van veiligheid (zonder Ivo Opstelten) zijn op werkbezoek geweest bij de buurtpreventie.
 • Meerdere keren is het buurtpreventieteam live op de locale en regionale zenders geweest.
 • Ook heeft het team meerdere uitnodigingen gehad om hun verhaal over buurtpreventie Albrandswaard te vertellen, met als resultaat dat er andere projecten gestart zijn.
 • Rhoon-noord in 2006/2007 in de diverse media afgeschilderd als verpauperde, asociale en afvalputje van Albrandswaard tot nu een voorbeeldwijk.
 • Aantal leden gegroeid naar +/- 45.
 • Tweede kamerlid Peter Oskam (CDA) op werkbezoek. (maart 2014)
 • Commissaris van de Koning, Jaap Smit, is onaangekondigd op bezoek geweest in
  maart 2014
 • In maart 2014 is de jaarlijkse opschoondag weer georganiseerd.
 • De wijk is weer op kleur gebracht door het planten van narcissenbollen (april 2014).
 • Een aantal studenten van de VU, Hogeschool en politieacdemie hebben een stageplek aangeboden gekregen bij de buurtpreventie.