Buurtpreventie Albrandswaard

Aanleiding:
In een veilige en leefbare omgeving wonen is zeer belangrijk en
dat wil iedereen. Dit was in de periode 2006 – 2007 in
Rhoon-Noord niet meer het geval, het woongenot was
in die periode naar een zorgelijk laag niveau gezakt.
Buurtpreventie Albrandswaard, afdeling Rhoon-Noord is
daarom met een aantal bewoners uit de wijk Rhoon-Noord
op 31 augustus 2007 van start gegaan om de veiligheid en leefbaarheid i.s.m. de politiek
te herstellen. Meer over het ontstaan van Buurtpreventie Albrandswaard kunt u lezen
op pagina
Geschiedenis Buurtpreventie

Doelstelling:
Buurtpreventie Albrandswaard heeft als doel de sociale cohesie, samenhorigheid en  veiligheid in de wijk te bevorderen en te waarborgen.

Wat betekent de buurtpreventie in de praktijk:

 • Bewoners, gemeente, politie en jongerenwerk slaan handen ineen.
 • Bewoners worden betrokken bij leefbaarheid en veiligheid in eigen wijk.
 • Buurtpreventie houdt dagelijks in ons buurthuis Villa ‘t Oog
  van 09:00 uur t/m 12:00 uur inloopochtenden om in contact te blijven
  met de bewoners. Daardoor ontstaat er meer sociale betrokkenheid in de wijk.
 • Problemen worden gezamenlijk aangepakt.
 • Er wordt gezocht naar structurele oplossingen.

Nu na 12 jaar kunnen we de balans opmaken:

 • Overlast, hangjongeren, vandalisme en politiemeldingen zijn met meer
  dan 90% teruggebracht.
 • Aantal leden gegroeid naar +/- 4o.
 • Certificering:
  – 22 leden zijn AED gecertificeerd
  – 18 leden zijn als verkeersregelaar gecertificeerd
  – 4 leden zijn gecertificeerd aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.
 • Meerdere gezinnen zijn via de buurtpreventie in een hulpverleningstraject gekomen.
 • Iedere dinsdag komen cliënten met begeleiding van Profilazorg het zwerfvuil
  in de wijk opruimen.
 • Na een wens van de buurtpreventie is er een wijkinformatiekast onthuld
  bij de Obs de Overkant.
 • Begin 2019 is er bij Villa ‘t Oog van Buurtpreventie Albrandswaard
  een Mini Bieb (Bibliotheek) kast geplaatst.
 • Zeer goede samenwerking met de drie woningcorporaties die huizen in
  Rhoon-noord verhuren.
 • Zeer goede samenwerking met de gemeente Albrandswaard.
 • Zeer goede samenwerking met de Politie/Wijkagent.
 • Zeer goede samenwerking met de Stichting Welzijn Albrandswaard.
  – Jongerenwerk
  – Buurtcoaches
 • Zeer goede samenwerking met EHBO Rhoon
 • Zeer goede samenwerking met de Obs de Overkant.
 • Zeer goede samenwerking met Binder Groenprojecten.
 • Zeer goede samenwerking met Intratuin Rhoon.
 • Meerdere keren is het buurtpreventieteam live op de lokale en regionale zenders geweest.Ook heeft het team meerdere uitnodigingen gehad bij RTV Albrandswaard, RTV Rijnmond en SBS Hart van Nederland om hun verhaal over buurtpreventie Albrandswaard te vertellen, hierdoor zijn nieuwe projecten in Nederland gestart.
 • Rhoon-noord is nu een voorbeeld wijk ,werd in 2006-2007 afgeschilderd als verpauperde, asociale wijk.
 • Enkele medewerkers van het Ministerie van veiligheid zijn op werkbezoek geweest.
 • Tweede kamerlid Peter Oskam (CDA) is op werkbezoek geweest in maart 2014.
 • Commissaris van de Koning, Jaap Smit, is onaangekondigd op bezoek geweest
  in maart 2014.
 • Een aantal studenten van de VU, Hogeschool en politieacademie hebben een stageplek aangeboden gekregen bij Buurtpreventie Albrandswaard.