AED

Ook Buurtpreventie Albrandswaard is in het bezit
van een AED !

Een AED is een gebruiksvriendelijk apparaat dat omstanders kunnen gebruiken als iemand, bijvoorbeeld op straat, een hartstilstand krijgt. Door inzet van een AED neemt
de overlevingskans van het slachtoffer toe. Snelle reanimatie is van levensbelang tijdens de eerste zes minuten van een hartstilstand.
Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken.

Buurtpreventie Albrandswaard maak ook gebruik van AED apparatuur.
Tijdens het maken van rondes door  Albrandswaard en tijdens het verkeerregelen
bij evenementen in Albrandswaard kunnen wij deze apparatuur inzetten.

AED instructie clip van het Rode Kruis