WhatsApp

Buurtpreventie maakt gebruik van WhatsApp!

Ook Buurtpreventie Albrandswaard is een voorstander
om WhatsApp in te zetten om leefomgevingen veiliger te maken.
Om WhatsApp goed, veilig en betrouwbaar in te zetten moeten
we met elkaar wel spelregels afspreken.

De spelregels voor het gebruik van de Buurtpreventie WhatsApp zijn:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 • Deelnemers zijn woonachtig en/ of werkzaam in de straat/ buurt/ wijk van de groep;
 • WhatsApp is een burgerinitiatief.
  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt
 • Gebruik WhatsApp volgens de SAAR methode:
  S = Signaleer, als u een verdachte situatie heeft ontdekt.
  A = Alarmeer,
  bel 112, de politie is daarna aanrijdend en zal spoedig ter plekke zijn. 
  A = App, 
  om je waarneming bekend te maken aan aan de beheerder van de                    WhatsApp groep van de wijk/wijkdeel waar u lid van bent en geef door dat u 112 heeft gebeld.
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 • Zet geen melding van een verdachte situatie met de daderkenmerken zoals foto’s geslacht, huidskleur, lengte, het gezicht en de kenmerken van voertuigen zoals
  de kleur, het merk, het type en het kenteken op social media zoals facebook, twitter en instagram.