Samenwerking

Buurtpreventie Albrandswaard werk samen met:

 • Gemeente Albrandswaard
  – De afdeling Veiligheid

  Informeert en adviseert ons over lokale regels (verordeningen) die betrekking hebben  op de veiligheid in de openbare ruimte.
  – De afdeling Wijkregie
  De wijkregisseurs ondersteunen ons met wijkactiviteiten zoals de jaarlijkse      opschoondag in maart, de kerstbomenoptocht in december en andere initiatieven  zoals de de jaarlijkse buitenspeeldag en het houden van wijkschouwen maar ook met het oplossen van problemen die wij in de wijk Rhoon-Noord en in andere wijken in Albrandswaard signaleren. Problemen die wij in de buitenruimte signaleren zijn o.a. het disfunctioneren van de openbare verlichting in Albrandswaard, achterstallig onderhoud van de groenvoorziening, achterstallig onderhoud van de sloten in de wijk. Wij hebben met de afdeling wijkregie periodiek overleg ( 2 maandelijks) over o.a.  bovengenoemde onderwerpen.
 • Politie
  De wijkagent en buurtpreventie informeren elkaar over diverse soorten incidenten die in de wijk hebben plaats gevonden en over verdachte situaties die in ontwikkeling zijn. De wijkagent kan buurtpreventie ook adviezen geven, hoe bij specifieke situaties te handelen en hoe incidenten in de wijk voorkomen kunnen worden.
 • Stichting Welzijn Albrandswaard
  Jongerenwerk
  Samen met het jongerenwerk, de gemeente Albrandswaard en de politie zoeken wij oplossingen en bedenken wij activiteiten om de hangjongeren weer een zinvolle vrije tijds besteding te geven.
  – Buurtcoaches
  De buurtcoaches ondersteunen ons regelmatig bij wijkactiviteiten. Dat kunnen
  speel of sport activiteiten zijn voor kinderen zoals de buitenspeeldag in juni.
  Maar andersom ondersteunen wij met onze verkeersregelaars indien nodig
  de activiteiten van de buurtcoaches. Het evenement “De Lenteloop Albrandswaard”
  is één van die evenementen waarvoor wij het verkeer regelen met onze evenementen-
  verkeersregelaars.
 • Profilazorg
  Iedere dinsdag komen cliënten met begeleiding van Profilazorg het zwerfvuil in
  de wijk opruimen.
 • Woonvisie
  Met woningcorporatie Woonvisie hebben wij op zeer regelmatige basis contact met name over de probleem gevallen onder enkele huurders van Woonvisie in
  Rhoon-Noord. Daarnaast hebben Woonvisie en Buurtpreventie Albrandswaard een gezamenlijke activiteit namelijke het vullen van diverse bloembakken in de lente met viooltjes en geraniums en in december het plaatsen van buitenkerstbomen bij het woningcomplex van Woonvisie in Rhoon-Noord.
 • EHBO Rhoon
  Van EHBO Rhoon krijgen wij elk jaar AED training, daarnaast ondersteunt
  EHBO Rhoon ons met EHBO diensten tijdens de jaarlijkse kerstbomenoptocht
  in Rhoon-Noord
 • Obs de Overkant
  Wij organiseren samen met de Obs de Overkant de opschoonmiddag in maart, de buitenspeeldag in juni, een demonstratiemiddag met bijvoorbeeld een iemker
  (honing slingeren)  of een roofvogel demonstratie in oktober en de jaarlijkse kerstbomenoptocht in december.
 • Binder Groenprojecten
  Binder Groenproject onderhoud samen met de gemeente Albrandswaard de groenvoorziening in onze wijk Rhoon-Noord. Over het groenonderhoud hebben wij samen met de bewoners en met Binder Groenprojecten en de gemeente Albrandswaard periodiek overleg. Binder Groenproject doneert ook jaarlijks een 20-tal buiten-
  kerstbomen voor onze wijk. Deze kerstbomen worden voor de jaarlijkse kerstbomenoptocht door de bewoners in Rhoon-Noord versiert.
  Tijdens de kerstbomenoptocht rijdt een versierde bedrijfswagen van Binder Groenprojecten met deejay die gezellige kerstmuziek draait vooraan de optocht mee.
 • Intratuin Rhoon
  De samenwerking tussen buurtpreventie en Intratuin Rhoon bestaat uit een wederdienst namelijk, buurtpreventie regelt in december op de parkeerplaats van Intratuin het parkeren van de auto’s van hun klanten en wij krijgen in het voorjaar
  600 geraniums voor de wijk Rhoon-Noord.