Contact

Preventienummer: 06-18226625
E-mail:
buurtpreventie-albrandswaard@live.nl

Bestuur:
Dagelijks bestuur
Voorzitter: dhr. J. Huijgen
Secretaris: dhr. N. P. van Engeldorp-Gastelaars
Penningmeester: dhr. P. Nossent

Bestuursleden:
dhr. J. van Tussenbroek
dhr. J. Spruit
dhr. A. Prins

Web support:
dhr. H.M. Kuilman

Postadres:
Jonkerhof 1
3161 LH Rhoon

KvK-nummer:
24439957

Bankrekeningnummer:
NL43RABO0121578208 t.n.v. Buurtpreventievereniging Albrandswaard