Huiselijk geweld

Huiselijk geweld komt helaas veel voor in Nederland.
Van vernedering en verwaarlozing tot seksueel geweld.
De gevolgen voor het gezin zijn groot.
Vaders, moeders,kinderen, het hele gezin lijdt eronder.
De politie wil maar één ding:
zorgen dat het weer veilig wordt thuis.
Wat de politie doet, verschilt per situatie.
De politie zal bij aankomst op een adres indien het nodig is meteen ingrijpen.
De politie stelt de feiten vast, doet onderzoek naar strafbare feiten en zal met hun partners overleggen over de gewenste aanpak. Veilig Thuis zorgt ervoor dat er voor iedereen in het gezin passende hulp komt. Dus voor het slachtoffer, de kinderen én de pleger.

Wat te doen bij huiselijk geweld.
Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen.
Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet.
Je zorgen delen, is een belangrijke eerste stap.
Dreigt er direct gevaar? Bel altijd 112!

 • Neem een bekende in vertrouwen
  Neem iemand uit jouw omgeving in vertrouwen, bijvoorbeeld een familielid of een vriend maar je kunt ook bij Buurtpreventie Albrandswaard terecht.
  Contact zoeken met een familielid, een vriend of met Buurtpreventie Albrandswaard
  is misschien moeilijk, maar om de situatie te veranderen, is erover praten
  de enige oplossing.
 • Vraag om advies aan Veilig Thuis
  Leg contact met Veilig Thuis en geef aan dat je geholpen wilt worden vanwege jouw thuissituatie. Zij brengen de situatie in kaart en schatten de veiligheid in, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet. Als sprake is van strafbare feiten, dan overlegt Veilig Thuis met de politie over de mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. Veilig Thuis kan je ook advies geven wanneer je je zorgen maakt over iemand anders. Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen over huiselijk geweld.
 • Wil je advies of hulp?
  Bel met Veilig Thuis op 0800-2000.

  Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar.
  De website van Veilig Thuis is: www.vooreenveiligthuis.nl
 • Meld of doe aangifte bij de politie
  Je kan ook een melding doen bij de politie. In de meeste gevallen zullen we Veilig Thuis informeren over je melding, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet.In bepaalde gevallen adviseren we om aangifte te doen. Het is heel begrijpelijk dat veel slachtoffers van huiselijk geweld twijfelen over het doen van aangifte. Maar soms is het belangrijk om aangifte te doen, zodat de politie meer mogelijkheden heeft om onderzoek te doen naar strafbare feiten en het geweld te stoppen. Het slachtoffer zelf kan aangifte doen. Het is ook mogelijk dat anderen namens het slachtoffer aangifte doen.
  Wil je een melding maken van huiselijk geweld of aangifte doen? Bel dan met het landelijke politienummer 0900-8844. Je kan je zorgen ook delen met de wijkagent in jouw buurt of langsgaan op het politiebureau.
  Op de website www.politie.nl /contact kan je zien wie de wijkagent is in jouw buurt en waar je het politiebureau kunt vinden.
 • Vraag Slachtofferhulp Nederland om juridische ondersteuning
  Wil je voordat je aangifte doet met iemand overleggen? Of wil je dat er iemand meegaat naar het bureau om je te ondersteunen? Bel dan met Slachtofferhulp Nederland
  op 0900-0101 of neem contact op via het contactformulier op de website van Slachtofferhulp Nederland.

Bronvermelding: www.politie.nl

Websites waar je meer informatie vindt:
www.politie.nl/themas/huiselijk-geweld
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
www.vooreenveiligthuis.nl
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
www.slachtofferhulp.nl