Veiligheid

Veiligheid in de wijk. 
De primaire taak van Buurtpreventie Albrandswaard is om
de veiligheid in de wijk Rhoon-Noord en in het winkelcentrum
van Rhoon te bevorderen.

Dit doen we door :

 • het  surveilleren met andere leden van ons buurtpreventieteam (minimaal twee leden). Wij  zijn de ogen en oren in de wijk, door rondes te lopen of te rijden kunnen wij een bijdrage leveren om de veiligheid in de wijk Rhoon-Noord en in het winkelcentrum van Rhoon te verhogen.
 • Bij spoed of heterdaad bellen wij 112 (iedere seconde telt) het gaat dan om spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties, bij het signaleren van een verdachte situatie of als wij getuige zijn van een misdrijf. Bij niet-spoedeisende situaties bellen wij 0900-8844.
 • Buurtpreventie noteert gebreken in de openbare ruimte en maakt per constatering een melding met de BuitenBeter App naar de gemeente Albrandswaard. Spoedmeldingen met name buiten kantoortijd worden direct telefonisch aan de piketdienst van de gemeente Albrandswaard gemeld.
 • Wij benaderen buurtgenoten bijvoorbeeld bij het constateren van een inbraakgevoelige situatie (raam/deur open, sleutel in de voordeur, vuilniscontainer/ladder naast/onder schutting/raam, fiets niet op slot, etc.).

 • Wat doen wij niet!

  Onze buurtpreventieteams handhaven niet!
  Want onze buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers.
  Zij nemen geen enkel risico en
  hebben dezelfde rechten en plichten en bevoegdheden
  als iedere andere burger in Nederland.

  Wat doen wij wel!
  Wij signaleren en geven onveilige of verdachte situaties door
  aan de autoriteiten zodat zij kunnen handhaven!
  Zie ook Hulpdiensten en/of Gemeente Albrandswaard

  Tijdens onze rondes maken wij een sociaal praatje met onze buurtgenoten en informeren hen over wat wij als buurpreventie doen en over eventuele bijzonderheden die wij in de wijk hebben geconstateerd.

Voor meldingen en klachten over de openbare ruimte
in de gemeente Albrandswaard gebruiken wij
de BuitenBeter App
of de Gemeente App

Voorbeelden van zaken die wij melden zijn:

 • Defecten in straten zoals, losse en ontbrekende stoeptegels, gat in de weg,
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken,
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • dichtbegroeide bosschages (uitzicht)
 • Door slechte weersituaties: afgewaaide takken, omgewaaide bomen, gladde wegen.
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • Niet afgesloten auto’s, niet op slot staande fietsen en motorfietsen
 • onveilige en gevaarlijke verkeerssituatie’s
 • achterstallig onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Meer informatie over onze andere activiteiten kunt u lezen
op pagina Activiteiten Buurtpreventie